Strona główna » Polityka prywatnosci

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, poniżej przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych.

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest: FERROPLAST Z.E.D. Rybiccy Sp. J. z siedzibą: ul. Świdwinek 29A, 78-300 Świdwin, NIP 6722065489.

 2. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z witryny.

 3. Dane przetwarzane są w siedzibie, której adres znajduje się w pkt 1 niniejszego dokumentu.

 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane Użytkowników były bezpieczne.

 5. W przypadku gdy Użytkownik zostawi adres email w celu otrzymania katalogu, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzanie także w celu wysyłki materiałów o charakterze informacyjnym lub promocyjnym. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na subskrypcję biuletynu informacyjnego, wysyłając email na adres: newsletter@europeanshelters.pl.

 6. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika oraz jest konieczne do realizacji zamówienia Użytkownika.

 7. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych Właściciela witryny.

 8. Zaakceptowanie niniejszej Polityki Prywatności wiąże się z akceptacją plików cookies. Pliki te są niezbędne do prawidłowego działania Witryny, a także mogą być używane do zbierania ogólnych statystycznych danych informacji o korzystaniu ze strony. Cookies są nieszkodliwe dla komputera i zawartych na nim danych. Warunkiem ich prawidłowego działania jest akceptacja cookies przez przeglądarkę i pozostawienie tych plików na dysku.

 9. Struktura witryny została tak zaprojektowana, aby można było ją przeglądać bez konieczności identyfikacji i ujawniania danych osobowych

 10. Użytkownik, który zdecyduje się pozostawić swoje dane osobowe, może mieć pewność, że dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do realizacji procesu zamówienia lub jeżeli Użytkownik uprzednio wyraził na to zgodę, do subskrypcji materiałów o charakterze informacyjnym lub promocyjnym.

 11. Sprzedający gromadzi i analizuje inne dane niż dane osobowe, jedynie w celu oceny sposobu w jaki odwiedzający użytkują witrynę internetową, w szczególności w celu analizy witryny pod kątem łatwości obsługi, jej działania i skuteczności. Ma to na celu zwiększenie atrakcyjności treści, umieszczanych produktów i łatwości obsługi witryny przez Użytkowników.

 12. Dane osobowe są wykorzystywane w celu oferowania produktów oraz lepszego zrozumienia potrzeb Użytkowników. Informacje te umożliwiają w szczególności obsługę zamówień i transakcji, a także udzielanie pomocy technicznej.

 13. Właściciel witryny oświadcza, że nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi danych osobowych Użytkowników stronom trzecim.

 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły na to zgodę. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu, biuletynu, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.). O ile wyrazili Państwo na to zgodę (prośba o katalog ), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów EUROPEANSHELTERS. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez kontakt z biurem obsługi (biuro@europeanshelters.pl)

 15. Wszelkie opinie, uwagi lub pytania dotyczące naszej strategii ochrony danych osobowych, prosimy przesyłać poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres biuro@europeanshelters.pl