Strona główna » System wentylacji

SYSTEM WENTYLACJI LUNOR

Systemy wentylacyjne LUNOR zapewniają ochronę przed zanieczyszczeniami jądrowymi biologicznymi i chemicznymi NBC. System wentylacji serii VA – 40/75/150 zamontowany w pomieszczeniu chroni ludzi i wyposażenie został opracowany do ochrony przed falą uderzeniową, pyłem i odłamkami, zanieczyszczonym powietrzem chemicznie, biologicznie oraz radioaktywnie.

System wentylacji dostarcza do schronu czyste powietrze i zapewnia nadciśnienie 50-250Pa. Zestaw składa się z wentylatora (VA, centrala wentylacyjna), który zasysa powietrze zewnętrzne przez zawór przeciwwybuchowy z filtrem wstępnym (ESV-VF). W przypadku zanieczyszczonego powietrza należy przyłączyć filtr NBC za pomocą węża karbowanego między wentylatorem a przepływem powietrza. Wymaganą ilość powietrza reguluje się na przepływomierzu, a zawory regulują bezpieczny nawiew i wywiew powietrza ze schronu.

Mając w planie budowę schronu lub pomieszczenia, które ma dać schronienie na czas występowania niebezpieczeństwa, należy wziąć pod uwagę, na jak dużą ilość osób ma być to pomieszczenie. Każda osoba przebywająca w takim pomieszczeniu poprzez oddychanie przyspiesza zużycie czystego powietrza wytworzonego przez urządzenie do filtrowania powietrza z zewnątrz. Dlatego bardzo ważnym jest dobrać odpowiednio wydajne urządzenie do naszych potrzeb.
Oto tabela która pomoże dobrać odpowiednią wielkość wentylacji.

TYP Powierzchnia powierzchni według szwajcarskich standardów

  • 1m2 powierzchni
  • 2,5m3 objętości schronu na osobę
Wydajność systemu
obieg zamknięty / obieg otwarty
Poziom bezpieczeństwa
Ciśnienie powietrza (dostępne wyższe poziomy ochrony)
VA-40

Do 15m2

40 / 80 m3 /h

3 bar
VA-75

Do 25m2

75 / 150 m3 /h

3 bar
VA-150

Do 50m2

150 / 300 m3 /h

3 bar
VA-300 Większe schrony

300 / 600 m3 /h

3 bar
Systemy Wentylacji 1 1024x416

Przykładowo pokazane zasobniki do systemu GF-45/75/1500/300/600

Jaki system NBC potrzebujesz .
  • Maksymalnie dla 13 miejsc - VA-40
  • Od 14 do 25 miejsc. - VA-75
  • Od 26 do 50 miejsc - VA-150
  • Od 201 do 800 miejsc - VA-300

W większych schronach system może być podłączony równolegle.

Systemy Wentylacji 8

Zawory przeciwwybuchowe i nadciśnieniowe, przeciwwybuchowe służą do szczelnego zamykania wlotów i wylotów powietrza w schronach NBC, centrach dowodzenia, kwaterach głównych itp. Zawory przeciwwybuchowe są często stosowane w innych obiektach narażonych, gdzie wymagana jest zwiększona ochrona (np. elektrownie, centra dowodzenia itp.)

Zawory przeciwwybuchowe z filtrem wstępnym.

Zawory z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym zabezpieczają otwory nawiewne i wywiewne w schronach przed nagłymi podmuchami powietrza o ciśnieniu do 1 bar. Na wlocie powietrza należy zastosować zawory przeciwwybuchowe z filtrami wstępnymi (ESV-VF) o odpowiedniej wielkości (w zależności od ilości zastosowanego powietrza).

Systemy Wentylacji 9

  • ESV-VF 40: dla objętości powietrza 40m3/h*
  • ESV-VF 75-150: dla objętości powietrza 75-150m3/h *

* Tryb filtra (w trybie świeżego powietrza objętość powietrza podwaja się)

Systemy Wentylacji 10

Zawory chronią ludzi i sprzęt przed nagłymi falami ciśnienia i wynikającym z nich zasysania powstałym w wyniku wybuchów jądrowych i konwencjonalnych.