Strona główna » Zagrożenia » Skażenie chemiczne

Skażenie chemiczne

Wszelkiego rodzaju substancje chemiczne towarzyszą ludziom każdego dnia. Wykorzystuje się je chociażby do sprzątania oraz wielu innych czynności. Nie wolno jednak zapomnieć, że na świecie istnieje wiele związków oraz substancji chemicznych, które mogą mieć bardzo negatywny wpływ na organizm. Niezależnie od tego, czy zostały one uwolnione do środowiska celowo, czy też wskutek nieszczęśliwego wypadku, należy wiedzieć, jak odpowiednio się przed nimi chronić. Warto więc odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest skażenie chemiczne i jakie mogą być jego skutki.

Skażenie chemiczne — definicja

Skażenie chemiczne to nic innego, jak przedostanie się do środowiska naturalnego groźnych substancji w sposób niekontrolowany. Substancje te mogą być niebezpieczne dla roślin, ale również dla zwierząt oraz ludzi. W zależności od sposobu wystąpienia, skażenia chemiczne można podzielić na dwa rodzaje: te występujące w czasie wojny oraz te, do których może dojść w czasach pokoju.

Skażenia chemiczne w czasie wojny to nic innego, jak uderzenie bronią masowego rażenia czy też użycie bojowych środków trujących, które są obecnie zakazane przez międzynarodowe konwencje. Z kolei w czasie pokoju może dojść do niekontrolowanego uwolnienia toksycznych środków przemysłowych. Do skażenia może dojść również w wyniku katastrof transportowych, a także różnego rodzaju awarii. Dużym zagrożeniem są również pożary magazynów i hal przemysłowych, a także nieodpowiednio składowane odpady.

Skażenie chemiczne — postępowanie

Co jednak zrobić w sytuacji, gdy wystąpi skażenie chemiczne? Postępowanie w takim przypadku musi być przede wszystkim niezwykle szybkie i skoordynowane. Najbardziej istotna jest szybka neutralizacja źródła skażenia. Dokonuje się tego poprzez specjalne zabiegi, które można podzielić na całościowe (dezynfekcja, odkażanie, dezaktywacja) oraz częściowe. Z kolei zabiegi sanitarne wykorzystuje się w celu usunięcia środków skażających, zakażających oraz promieniotwórczych znajdujących się na ciele człowieka.

Ochrona przed skażeniem chemicznym

Mimo że skażenie chemiczne może okazać się druzgocące dla ludzkiego organizmu, nie oznacza to, że nie można się przed nim uchronić. Do najbardziej znanych sposobów zaliczyć można środki doraźne, takie jak maski filtrujące czy specjalne kombinezony. W przypadku użycia na przykład broni masowego rażenia, najbardziej skutecznym rozwiązaniem będzie oczywiście odpowiednio uszczelniony i wentylowany schron. Podczas skażenia należy także zadbać o odpowiednie zabezpieczenie żywności oraz wody pitnej.

Skażenie chemiczne — skutki

Skutki skażenia chemicznego mogą być odczuwalne zarówno dla ludzi, jak i środowiska naturalnego. Substancje chemiczne w formie gazowej mogą podrażnić, a nawet całkowicie uszkodzić układ oddechowy. Równie niebezpieczne jest spożywanie wody pitnej lub jedzenia, które zostało skażone. Dostające się w ten sposób do organizmu substancje mogą trwale uszkadzać organy wewnętrzne, a w dłuższej perspektywie prowadzić nawet do śmierci.