Co to jest schron przydomowy?

schron przydomowy

Budowa przydomowego schronu to doskonała opcja dla osób, które chcą zapewnić sobie najwyższy stopień bezpieczeństwa w sytuacji konfliktu zbrojnego, klęski żywiołowej i innych katastrof. Zgodnie z nowymi przepisami osoby prywatne mogą się zdecydować na budowę schronu przydomowego nawet bez pozwolenia, jeżeli jego powierzchnia nie przekroczy 35 metrów kwadratowych. Jest to korzystna sytuacja z tego względu, że według obliczeń w Polsce znajduje się zbyt mało typowych schronów, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obywatelom.

Co to jest schron? Definicja według polskiego prawa

Polskie prawo zalicza schrony przydomowe i nie tylko do budowli ochronnych, definiując je jako hermetyczne oraz zapewniające ochronę przed różnego rodzaju zagrożeniami w większym stopniu niż ukrycia. W przeciwieństwie bowiem do schronów chronią one jedynie przed czynnikami rażenia, które nie oddziałują ze wszystkich stron. Jeśli chcemy dobrze zrozumieć, co to jest schron, warto przedstawić pokrótce, przed czym ochroni nas tego typu budowla o podstawowej klasie odporności. Budując schron przydomowy, zyskamy ochronę przed skutkami wstrząsu, a także obciążeń wynikających z zawalenia się budynków. Jeśli taka budowla zostanie solidnie wzniesiona, możemy również liczyć na to, że pożary, bojowe środki trujące, odpady radioaktywne oraz kawałki pocisków i bomb nie będą stanowiły dla nas zagrożenia. Według prawa przydomowy schron może znajdować się pod ziemią w całości lub częściowo i ma określoną klasę odporności.

Schron – co to jest i kiedy można go wybudować?

Zgodnie z definicją prawną schron przydomowy możemy wybudować wtedy, jeśli jego powierzchnia nie będzie przekraczała 35 metrów kwadratowych. Wówczas musimy zgłosić zamiar wzniesienia takiej budowli, jednak uzyskanie pozwolenia nie jest konieczne. Warto ponadto pamiętać, że po realizacji należy podjąć współpracę ze specjalistą, który przeprowadzi dla nas geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Co to schron i jak może wyglądać?

Warto przemyśleć kilka kwestii, zanim podejmiemy się budowy takiego obiektu, jak przydomowy schron. Co to dokładnie oznacza? Przede wszystkim w pierwszej kolejności należy określić, przed jakim zagrożeniem chcemy zyskać ochronę. Budowla powinna nam pozwolić na schronienie się przez taką ilość czasu, która będzie adekwatna do poziomu niebezpieczeństwa. Jeżeli skala zagrożenia wymagałaby długotrwałego pobytu w schronie przydomowym, wówczas musimy przyłożyć większą wagę do wykorzystywanych materiałów, kwestii technicznych, wyposażenia czy też układu pomieszczeń. Przyjmuje się, że im bardziej zagrażająca jest sytuacja, tym schron powinien być głębiej położony. Z powyższych względów, aby budowla ta zapewniała odpowiedni stopień ochrony, powinna być zaprojektowana i wzniesiona przez specjalistów, którzy doskonale wiedzą, co to schron, jakie funkcje musi spełniać, a także jak to osiągnąć w najlepszy możliwy sposób.

Jak powinien być zbudowany przydomowy schron?

Podczas tworzenia projektu przydomowego schronu bezwzględnie należy zwrócić uwagę na szereg kwestii, które w przeciwnym razie mogą poważnie zaważyć na bezpieczeństwie chroniących się w budowli osób. Przede wszystkim powinniśmy przeprowadzić badania gruntu, które pozwolą określić ich nośność, a także poziom wód gruntowych. Dzięki temu usytuowanie schronu przydomowego będzie optymalne. Dowiadując się, co to schron i w jaki sposób należy go wybudować, nie sposób nie zwrócić uwagi na rodzaj stosowanych materiałów. Oprócz  wytrzymałego fundamentu oraz betonowych ścian, często wykorzystuje się również solidne blachy o dużej grubości. Natomiast do wykonania hydroizolacji nierzadko stosuje się mastyks.

Schron przydomowy – najważniejsze kwestie

Jedną z najważniejszych kwestii, o które należy zadbać, budując schron przydomowy, jest obecność wydajnego systemu wentylacji, który ochroni nas przed zabezpieczeniami chemicznymi, radioaktywnymi, a także biologicznymi. Dzięki temu przydomowy schron będzie w pełni funkcjonalny i zapewni optymalny stopień ochrony niezależnie od rodzaju zagrożenia.